solo exhibition

 

2023. 2. 13 - 18「Volumetric light 」

2022. 1. 13 - 23「 光芒|volumetric light 」

2019. 7. 30 - 8. 11「 moun / tain 」

2018. 6. 14 - 30「 frame / phrase 」

2016. 4. 16 - 12 「 view / extract 」

2014. 7. 15 - 21  solo exhibition

2013. 2. 13 - 19  solo exhibition

2013. 4. 23 - 5. 5    solo exhibition

2012. 5. 28 - 6. 2  solo exhibition

2011. 4. 19 - 5. 1    「tableau / sculpture」

2009. 7. 17 - 8. 2   solo exhibition  

2007. 11. 6 - 19    solo exhibition

2006. 5. 9 - 5. 21   solo exhibition 

2006. 11. 13 - 11. 25   solo exhibition  

2002. 5. 13 - 5. 27    solo exhibition

2001. 2. 15 - 2. 27    solo exhibition