solo exhibition

 

2024.6.4 - 9
「Volumetric light "DAWN"

2024.4.1 - 6
「Volumetric light "dawn"

2023. 2. 13 - 18
「Volumetric light 」

2022. 1. 13 - 23
「 光芒|volumetric light 」

2019. 7. 30 - 8. 11
「 moun / tain 」

2018. 6. 14 - 30
「 frame / phrase 」

2016. 4. 16 - 12
「 view / extract 」

2014. 7. 15 - 21
  solo exhibition

2013. 2. 13 - 19
solo exhibition

2013. 4. 23 - 5. 5
solo exhibition

2012. 5. 28 - 6. 2
solo exhibition

2011. 4. 19 - 5. 1
「tableau / sculpture」

2009. 7. 17 - 8. 2
solo exhibition  

2007. 11. 6 - 19
solo exhibition

2006. 5. 9 - 5. 21
solo exhibition 

2006. 11. 13 - 11. 25
solo exhibition  

2002. 5. 13 - 5. 27
solo exhibition

2001. 2. 15 - 2. 27
solo exhibition